Üzletszabályzat


 1. Általános tudnivalók, feltételek

Bármilyen megrendelést kizárólag a következőkben meghatározott feltételek szerint fogadunk el. Ettől eltérő feltételekre csak külön írásos jóváhagyás vagy szabályozás esetén kerülhet sor.

 1. Regisztráció

Az áruházban vásárolni csak érvényes regisztrációval lehetséges. Amennyiben a vásárló az áruházban még nincs regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.

 1. Területi érvényesség

Kizárólag magyarországi szállítási és számlázási címet tudunk elfogadni.

 1. Árak

Valamennyi feltüntetett ár bruttó ár és Forint-ban értendő.

 1. Szállítás

A szállítás nettó 10.000 Ft feletti megrendelés esetén ingyenes. Nettó 10.000 Ft alatti megrendelés esetén 600 Ft + ÁFA csomagolási illetve postaköltséget számítunk fel.

A vevő kérésére lehetőség van expressz küldésre, ilyenkor a felmerült plusz költségeket a megrendelő viseli.

Teljesítési hely minden esetben a  megrendelő telephelye. Vevőnek lehetősége van a megrendelt áru személyes átvételére. A szállítással járó esetleges veszélyek a vevőt terhelik.

 1. Garancia

A vevő köteles az általa észrevett mennyiségi vagy minőségi hibát az átvételtől számított 8 napon belül a szállító felé írásban jelezni. Jogos reklamáció esetén eladó köteles a hiányt pótolni (mennyiségi hiba esetén), vagy a hibás árut annak visszaküldésének ellenében kicserélni.

Szállító nem köteles az árut térítésmentesen pótolni vagy cserélni, amennyiben a keletkezett hibát a megrendelő szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozta. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk arra az estre, ha a megrendelő hibás adatokat ad meg és hagy jóvá megrendelése során.

 1. Felelősség

Vevőnek tekintettel kell lennie arra, hogy technikai okokból adódó rendszerhibák és kimaradások előfordulhatnak. Az eladó semmilyen felelősséget nem vállal az Online-Shop korlátlan rendelkezésre állásáért.

Eladó semmilyen felelősséget nem vállal a szállítási határidőkre vonatkozóan (csak az áru feladásának időpontját tudjuk garantálni), kivéve, ha az átvétel az eladó telephelyén történik, vagy ha a szállítási határidőt külön megállapodás szabályozza.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az Internet nyilvánosságának következtében az azon keresztül történő adat és információ átvitelből adódó kockázatok a vevőt terhelik.

Semmilyen felelősséget nem vállalunk azon weboldalak tartalmáért, melyeket linkeken keresztül a mi oldalunkról el lehet érni.

 1. Fizetési feltételek

Eltérő szabályozás vagy szerződés hiányában a fizetés kizárólag készpénzben vagy utánvéttel történhet.

 1. Lemondás, visszalépés a rendeléstől

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mail-en vagy telefonon, az eladó ügyfélszolgálatán. Az elállást mindenképpen szükséges írásban is megerősíteni. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
Az eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó kár megtérítése a Vevőt terheli. Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni a leszállított termék „szolgáltatás részével” kapcsolatban (megszemélyesített nyomdai termékek, gumilemez, szövegklisé, gravírozás esetén a termék is). Szintén nem vonatkozik az elállás lehetősége azokra a termékekre, melyek kifejezetten az adott megrendelőnek készültek, később más vevőnek újra nem értékesíthetők.

Amennyiben jelen pontban felsorolt „termékekről” kipróbálás, használat után derül ki, hogy bizonyítottan hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosít az eladó.

 1. Visszaküldés költségei

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

 1. Rendelkezésre állás fenntartása, helyettesíthetőség

Amennyiben a vevő által megrendelt termék már megszűnt, vagy időszakosan nem szállítható, az eladó jogosult azt a megrendelővel történő egyeztetés alapján az eredetileg megrendelt termékkel árban és minőségben is megfelelő termékkel helyettesíteni.

 1. Az áru tulajdonjoga

Az áru annak kifizetéséig az eladó tulajdonában marad.

 1. Adatvédelem

A vevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden regisztrált ügyfélnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.
Eladó a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Eladó az általa tárolt és őrzött adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően tárolja és kezeli, harmadik személynek tovább semmilyen célból nem adja.

 1. Csomagolás

Eladó köteles biztosítani az áru sérülésmentes szállításához szükséges csomagolást.

 1. Illetékesség

Vitás kérdésekben a magyar kereskedelmi jog a mérvadó és a Pesti Kerületi Bíróság az illetékes.

 1. Az üzemeltető közleménye

A megállapodás szabadságához fűződő jogunkat fenntartva elutasítunk minden

 

·         rasszista

·         kisebbségellenes

·         idegenellenes

·         szexista

·         nő-/férfiellenes

·         erőszakot dicsőítő

·         erőszakot felmentő

·         szélsőjobboldali,

·         neonáci,

·         tiltott önkényuralmi jelképeket hirdető,

·         jogtalan állami-jelkép használatot megvalósító megbízást.